NRBRS avdelinger

Det er tre avdelinger i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.