LUF-60

LUF 60 er en fjernstyrt og beltegående slokkerobot som spyler store mengder vann, vanntåke eller skum mot brannen. I tillegg har den en vifte som raskt kan blåse bort brannrøyk, i tunneler og andre steder.

Sommeren 2019 fikk NRBR et nytt og virkningsfullt verktøy – en LUF 60. Dette er en fjernstyrt og beltegående slokkerobot som spyler store mengder vann, vanntåke eller skum mot brannen. I tillegg har den en vifte som raskt kan blåse bort brannrøyk, i tunneler og andre steder. Ofte anvendes LUF-en sammen med NRBRs drone – hvor dronen «ser» hvor LUF-føreren skal rette slokkeinnsatsen.

I Norge er det, så lang vi vet per mars 2021, i dag bare NRBR og Oslo brann- og redningsetat (OBRE) som har liknende slokkerobot.

Den som NRBR disponerer, er kjøpt inn av RA2/NRV (Nedre Romerike Vannverk IKS/ Nedre Romerike Avløpsselskap IKS) i samarbeid med NRBR til bruk i deres kompliserte underjordiske lokaler.

LUF-en har ved flere anledninger bistått andre brannvesen, blant annet:

  • brann i Kapp melkefabrikk på Toten (februar 2021)
  • kraftig låvebrann i Nes kommune (sommeren 2019)
  • brann i et næringsbygg i Moelv i Ringsaker kommune (september 2020) Les om brannen her.
  • på vei til storbrannen i Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest (oktober 2020) og brannen i garasjeanlegget på Sola flyplass (januar 2020). Begge gangene kom heldigvis brannene under kontroll og reisen ble avlyst.
Slokkerobot med sjåfør
LUF-60 på øvelse på Skedsmo brannstasjon. Sjåføren fjernstyrer slokkeroboten.