USAR

Når redningspersonell rykker inn etter jordskjelv, ras og liknende hendelser, er det gjerne en USAR-gruppe med.

USAR står for “urban search and rescue” og er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, installasjoner, ras og liknende.

I NRBR har vi siden 2017 hatt en egen USAR-gruppe på 12 mann.

Det var etter et stort kvikkleireskred i Sørum i 2016, at NRBR så nødvendigheten av bedre kunnskap og riktig utstyr for slike hendelser. Her på Romerike er det mange og store forekomster av kvikkleire og det har tidligere gått flere kvikkleireskred i området. Bygninger kan også kollapse som følge av et kvikkleireskred. Det er derfor ikke uten grunn at beredskapen rundt slike hendelser styrkes. Men beredskap og forståelse for å takle sammenraste bygg, er også avgjørende hvis det skulle skje kollaps som følge av for eksempel store snømengder på tak eller uhell under anleggs- og byggeaktivitet. Vinteren 2018 opplevde vi at et lagerbygg raste sammen som et resultat av store snømengder på taket. Alle som jobbet der kom seg ut i tide. I februar 2019 ble utstyr og teknikk brukt til å få to kalver opp fra en fjøskjeller på Kløfta.