Gebyr for feiing og tilsyn

Det er hver enkelt kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret.

Hver enkelt kommune fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret. Gebyret går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn. Det henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten. Gebyret knyttes til tilgjengelige pipeløp per boenhet.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) kan du søke om fritak for gebyret. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Søknaden behandles av NRBR på vegne av Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum og Rælingen kommune.

Tas pipeløpet i bruk, må NRBR informeres. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det. Dette fordi fritaket følger boligen og ikke eier. Noen deler pipeløp med naboen(e) og da er det viktig at man holder trekkventiler, dører og spjeld på ildstedet, stengt (lukket) for å unngå utsoting ved feiing.

Her finner du skjema for gebyrfritak.