Brannsikkerhet ved store arrangementer

Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann.

Arrangøren må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann. Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i tilfelle evakueringsbehov.

Meldeplikt om arrangementer til brannvesenet

Brannvesenet i kommunen skal ha melding fra arrangør minst tre uker i forveien, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningene/området er beregnet til (brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7)

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant:

 • tidspunkt, tema, størrelse, sted mv
 • risikoanalyse for arrangementet
 • hva som kan gå galt
 • hvordan arrangøren vil hindre at dette skjer
 • hvilke sikkerhetstiltak som kan redusere konsekvensene, hvis noe galt skjer
 • beskrivelse av brannsikringstiltak
 • alarm/lydanlegg/lysanlegg
 • slokkeutstyr
 • rømningsveier; kapasitet, avstand og merking: beliggenhet, antall atkomstsveier, bredde, rømningsskilt/belysning og rømningsveienes kapasitet og utforming i forhold til beregnet antall publikum og tilgjengelig rømningstid
 • hvis det gjøres endringer i forhold til lokalets godkjenning, må publikumsantallet beregnes og dokumenteres av en kvalifisert brannrådgiver prosedyre for evakuering
 • oversikt over sikkerhetspersonell
 • antall, rutiner og ansvar
 • gjennomført opplæring og øvelser
 • tilrettelegging for redningspersonellets atkomst til og i arrangementsområdet

Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Kommunen kan også fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Noen saker kan falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningsikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert/ og eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av arrangementet. I disse sakene må det påregnes lengre behandlingstid.

Du finner skjema for store arrangementer her.

Du finner skjema for melding om overnatting i bygg som ikke er overnattingssted her.