Overnatting på skoler og lignende

Det hender at man ønsker å overnatte i bygninger som ikke egentlig er overnattingssteder, for eksempel gymsaler, skoler eller barnehager. I våre kommuner må det da meldes fra til brannvesenet i forkant og ordens- og branninstruks skal følges.

For  kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Gjerdrum og Lillestrøm må det ved overnattinger på skoler, barnehager og lignende meldes til brannvesenet. Slike opplysninger er avgjørende for hvor stor innsatsstyrke vi sender ut ved en alarm. 

Ordens- og branninstruks ved tidvis overnatting i bygninger

Når man ønsker å overnatte i bygninger som primært ikke er faste overnattingssteder, må man følge ordens- og branninstruksen.

 • Det kan overnattes i bygninger med automatisk brannalarmanlegg.
 • Det skal kun overnattes i første etasje
 • Det skal til enhver tid være minst 2 brannvakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet brannvakter økes med 1 pr. 50 stk.
 • Det skal ikke overnatte mer enn 20 personer i hvert rom.
 • Det skal være tilgang på telefon.
 • Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt.
 • Branninstruksen skal være kjent for brannvaktene.
 • Eiers tillatelse skal være innhentet.
 • Meldingsskjema om overnatting må sendes til brannvesenet senest dagen før.

Brannvakten skal:

 • sette seg inn i og forstå bygningens branninstruks.
 • ved mistenkelig røyk eller brann varsle brannvesenet på telefon 110.
 • kjenne brannsentralens plassering og hvordan den fungerer.
 • vite hvor nærmeste håndmelder er plassert.
 • kjenne til plassering av brannslanger og håndslokkeapparater og vite hvordan de skal brukes.
 • kjenne til utganger og rømningsveier.
 • ha ansvaret for evakueringen av bygningen og at alle går til samleplass. De evakuerte blir på samleplass inntil annen ordre blir gitt.
 • etter varsling og evakuering prøve å slokke brannen.
 • møte brannvesenet når de ankommer stedet for å informere om situasjonen og om alle er ute av bygningen og har kommet i sikkerhet.