Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

I vårt område er det mye virksomhet og transport som kan kreve at vi har kunnskap om, og utstyr til, det som går under fellesbetegnelsen CBRNE, det vil si kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver.

Dette er stoffer med høyt farepotensiale som kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

Forårsaket av uhell

I vår hadde vi tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid. Hendelsene var forårsaket av uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig ble det avholdt en større samøvelse i Fredrikstad og i den forbindelse uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.  

Lekkasje av natriumsulfid

I midten av april fikk vi melding om lekkasje av et stoff fra en pall på Stena Recycling i Lillestrøm kommune. Utslippet hadde oppstått under åpning av pallen. Anlegget ble evakuert og det ble innført en sikkerhetssone på 50 meter rundt lekkasjen. Vi rykket ut med mannskapsbiler og vår relativt nye CBRNE-container med spesialutstyr til slike hendelser. Da vi kom frem, går vi til pallen med pusteluft og brannbekledning. Vi sjekker merkingen på pallen og finner ut av at det er snakk om natriumsulfid, som er et pulver som kan gi svie og smerte ved innånding og hvis man får det på hud. Vi måler luften helt tett på pallen med multigassinstrumentet Draeger X-am 5000. Vi fikk utslag helt tett på, men ikke to meter unna, og konkluderer med at det var snakk om et lite utslipp. Pallen befant seg utendørs, og vi sikret pallen, før vi avsluttet. En ansatt kom i skade for å puste inn det farlige stoffet og ble kjørt til sykehus for sjekk.

Bodycam nyttig verktøy

På denne hendelsen var vi så heldige å ha en kjentmann til stede – en ansatt som håndterer dette stoffet til daglig og som kunne gi oss verdifull informasjon. Et bodycam på konstabelen som foretok målinger og observasjoner, ble streamet ut i ILKO (innsatsleders kommandoplass), slik at kjentmann og innsatsleder fikk fulgt med på operasjonen.

 

To bilder: Et blått målesinstrument holdes i en hånd med hanske, deretter flere hvite containere og et gult instrument sitter i den ene åpningen med en slange over til en annen.
På hendelsen på Stena Recycling brukte vi en Draeger X-am 8000. Det er et multigassinstrument som kan måle opptil 6 giftige og brennbare gasser samtidig. På dette instrumentet kan det også monteres en slange så vi enkelt kan måle om det er giftige eller brennbare gasser til stede i for eksempel kummer eller siloer. På neste hendelse måtte vi pumpe vi væsken over i ny beholder. Personen er iført splashdrakt.

Pumping av væske fra container

Bare noen dager senere fikk vi nok en hendelse – ikke langt unna den forrige. Denne gangen gjaldt det en mindre lekkasje av giftig væske fra en lastebil og ingen personskade. Vi rykket ut med CBRNE-containeren og flere mannskapsbiler. Etter å ha identifisert stoffets farenummer, besluttet vi å pumpe væsken fra plastbeholderen over til ny beholder, siden det ikke var mulig å stoppe lekkasjen på en enkel måte. Sjåføren hadde allerede hatt på bark på lekkasjen før vi kom, og vi fortsatte med å samle opp stoffet med spesielle absorberende kjemikaliekluter. Alt ble samlet i egen tønne. Deretter ble lastebil, tralle og område sanert (dvs. spylt med vann).

«Vi hadde god dialog med både sjåfør og annen ansatt på stedet. Området hvor uhellet skjedde hadde gode rutiner og systemer, som gjorde at det løste seg fint. Med denne hendelsen fikk vi igjen testet ut bruken av CBRNE-containeren og utstyret, slik som splashdrakter og pumper. Det er oversiktlig og enkelt når alt er samlet på ett sted.» sier utrykningslederen.

Læringspunkter

Ikke alle hendelser fører til stor innsats på selve skadestedet, men gir desto flere læringspunkter. I februar fikk vi melding om en mindre eksplosjon uten brann på Kjeller i Lillestrøm kommune. Det viste seg å være en flaske med isopropanol – et ganske vanlig stoff – som hadde eksplodert, og en person ble sendt til sykehus med lettere skader. Det var ikke fare for ny eksplosjon og ikke mye vi kunne gjøre på stedet enn å bistå med opprydning. Men hendelsen var likevel viktig for oss: at denne type stoff kan eksplodere under spesielle omstendigheter er et læringspunkt som vi har delt i organisasjonen. I brannvesenet er evaluering viktig og obligatorisk. Ute på et skadested er mange av valgene som tas basert på evaluering av tidligere hendelser.

Les mer om utstyret vårt her: 


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .