Beredskap mot farlige stoffer og akutt forurensning

KOAF (Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning) er tidligere kjent som IUA. Alle norske kommuner er pålagt av Kystverket å delta i slikt interkommunalt samarbeid om beredskap og det er 33 beredskapsregioner til sammen i Norge. 

Lastebil med gassflasker og acetylen velter og det oppstår eksplosjonsfare. Utslipp av sterk etsende væske fra en bedrift. Radioaktivt uranbasert stoff funnet på et søppelmottak. Oljeutslipp i Nitelva som renner ut i fuglereservatet i Øyeren. Propanlekkasje ved grustak. Dette er reelle hendelser i vårt distrikt som vi må være forberedt på og ha riktig utstyr til å håndtere.

Tre bilder som viser gassflasker hulter til bulter og en lastebil liggende på siden på et jorde.
Det har vært flere tilfeller hvor det har oppstått eksplosjonsfare etter transportulykker i området til KOAF2.

 

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning

Hendelser med forurensning og CBRNE (CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E)) kan kreve avansert utstyr og kunnskap, og dette har NRBR tilgang til gjennom samarbeid med andre brannvesen i regionen. Dette samarbeidet heter KOAF (Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning), tidligere kjent som IUA. Alle kommuner er pålagt av Kystverket å delta i slikt interkommunalt samarbeid om beredskap og det er 33 beredskapsregioner til sammen i Norge.

 

KOAF2

KOAF2 består av NRBRs eierkommuner Lillestrøm, ​Nittedal, Lørenskog, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Rælingen, samt Eidsvoll, Eidskog, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Nes, Nannestad, Ullensaker, Nord-Odal og Sør-Odal – 16 kommuner til sammen. Det er NRBR som er vertsbrannvesen i KOAF2, og det betyr at vi har det administrative ansvaret.

 

Utstyr til forurensning- og CBRNE-hendelser

KOAF2 dekker et stort område som strekker seg fra svenskegrensen ved Magnor og til Oslo-grensa, og det er et område hvor mye farlige stoffer transporteres på vei og jernbane og kan potensielt være en kilde til akutt forurensning. Det har vært flere hendelser i området som har blitt løst med utstyr kjøpt inn av KOAF2. Det nyeste innkjøpet kom i 2023: en egen container til alt CBRNE- og akutt forurensningsutstyret. Containeren befinner seg vanligvis på Lørenskog brannstasjon og transporteres til skadested med en såkalt krokbil. I containeren oppbevares alt utstyr – nyinnkjøpt og utstyr vi hadde fra tidligere - til slike hendelser: aggregater, dieselvarmere, lysmast, pumper, sugeslanger, splash- og kjemikaliedrakter, dekontamineringsutstyr for både mennesker og gjenstander, måleutstyr osv. Containeren har også et oppvarmet oppholdsrom med whiteboards og et fortelt, hvor mannskaper kan skifte, hvile og planlegge. Den er moderne og mer praktisk i bruk. Fra tidligere har KOAF2 anskaffet en båt som befinner seg i båthavna i Lillestrøm.

Et stort rødt kjøretøy utenfor en brannstasjon.
En egen container til alt CBRNE- og akutt forurensningsutstyr befinner seg vanligvis på Lørenskog brannstasjon og transporteres til skadested med en såkalt krokbil.

 

Beredskapsplikt

KOAF2 har ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikt mot akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44, 2 ledd​, og skal iverksette nødvendig tiltak når en beredskapssituasjon inntreffer​, og planlegge og samordne beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for opplæring av personell, anskaffelse av utstyr planlegge øvelser og evaluering av aksjoner.​ KOAF2 avholder en stor øvelse per år i distriktet.

Les om noen av hendelsene i disse eksterne lenkene: