Pressemelding

Pressemelding: Gjerdrum blir del av NRBR

I forbindelse med at Gjerdrum kommune trer inn som eierkommune i NRBR, har vi sendt ut følgende pressemelding:

Lørenskog, 29. desember 2022

 

Gjerdrum kommune er nå en del av NRBR

 

På årets første dag ønsker Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) Gjerdrum velkommen som vår sjette eierkommune. Vi ser frem til å tilby kommunens 7 200 innbyggere gode tjenester – både på beredskap og forebygging.

I løpet av høsten 2022 ble ny selskapsavtale godkjent der Gjerdrum trer ut av brannsamarbeidet med Øvre Romerike brann og redning (ØRB) og går inn som en del av NRBR. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2023.

Samarbeid i flere år

NRBR har siden 2013 hatt avtale om førsteinnsats i Gjerdrum kommune, fordi Skedsmo brannstasjon i Lillestrøm kommune har kortest utrykningstid til kommunen. Per 16. desember i år har NRBR hatt 61 utrykninger til kommunen. I 2021 var antallet 72, mens i 2020 var antallet 50 og dette inkluderte to oppdrag relatert til kvikkleireskredet i Ask i romjulen det året. NRBR var svært sentrale i redningsaksjonen og utallige timer ble lagt ned, men det vises ikke på utrykningsstatistikken.

- Kvikkleireskredet i Ask førte til en langvarig innsats som har gjort dypt inntrykk på alle i Norge, og selvsagt oss i NRBR, sier fungerende brann- og redningssjef Ronny Årstein.

 

Flere ansettelser på forebyggende avdeling

-At Gjerdrum blir en del av NRBR vil ikke føre til store endringer for vår operative avdeling, sier Årstein. Han fortsetter: - Det vil ikke bli flere utrykninger eller behov for flere mannskaper. Det er på vår forebyggende avdeling at Gjerdrums inntreden vil bli merkbar. Det er 2 400 skorsteiner og 21 særskilte brannobjekter i kommunen, og dette betyr at vi trenger en ekstra stilling i hver av de to seksjonene: feiing og service, og tilsynsseksjonen.   

Tor-Åsmund Hovda er avdelingssjef for forebyggende avdeling, og forklarer: - Nå som både det operative og det forebyggende arbeid blir samlet i ett selskap, tror vi det vil styrke det forebyggende arbeidet i kommunen. Det er viktig at disse to avdelingene arbeider tett. Det vil bli lettere å se ting i sammenheng og ressursene vil bli utnyttet bedre.

-Vi begynner året med kartlegging og nettverksbygging, utdyper Hovda. - Vi vil prioritere feiing og tilsyn i boliger og virksomheter med fyringsanlegg, og arbeid med risikoutsatte og sårbare grupper. I alle våre kommuner legger NRBR ned mye ressurser i plan- og byggesaker for å sikre at det er tilrettelagt for at vi kan redde og slukke, og dette blir viktig satsningsområde også i Gjerdrum. 

Annen logo og nytt telefonnummer

Gjerdrums innbyggere vil legge merke til at brannforebyggere, feiere og tilsynspersonell har annen logo på uniformer og biler. – Ved brann og ulykker skal man selvsagt ringe 110 som i hele landet, påpeker Årstein. Men ønsker de å komme i kontakt med oss om andre henvendelser, er telefonnummeret til sentralbordet 67 91 04 00.  De kan også sende epost til post@nrbr.no. NRBR oppfordrer alle til å finne nyttig informasjon på hjemmesiden www.nrbr.no og ved å følge NRBR på Facebook!

 

 


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.