Pressemelding

Pressemelding: Gjerdrum blir del av NRBR

I forbindelse med at Gjerdrum kommune trer inn som eierkommune i NRBR, har vi sendt ut følgende pressemelding:

Lørenskog, 29. desember 2022

 

Gjerdrum kommune er nå en del av NRBR

 

På årets første dag ønsker Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) Gjerdrum velkommen som vår sjette eierkommune. Vi ser frem til å tilby kommunens 7 200 innbyggere gode tjenester – både på beredskap og forebygging.

I løpet av høsten 2022 ble ny selskapsavtale godkjent der Gjerdrum trer ut av brannsamarbeidet med Øvre Romerike brann og redning (ØRB) og går inn som en del av NRBR. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2023.

Samarbeid i flere år

NRBR har siden 2013 hatt avtale om førsteinnsats i Gjerdrum kommune, fordi Skedsmo brannstasjon i Lillestrøm kommune har kortest utrykningstid til kommunen. Per 16. desember i år har NRBR hatt 61 utrykninger til kommunen. I 2021 var antallet 72, mens i 2020 var antallet 50 og dette inkluderte to oppdrag relatert til kvikkleireskredet i Ask i romjulen det året. NRBR var svært sentrale i redningsaksjonen og utallige timer ble lagt ned, men det vises ikke på utrykningsstatistikken.

- Kvikkleireskredet i Ask førte til en langvarig innsats som har gjort dypt inntrykk på alle i Norge, og selvsagt oss i NRBR, sier fungerende brann- og redningssjef Ronny Årstein.

 

Flere ansettelser på forebyggende avdeling

-At Gjerdrum blir en del av NRBR vil ikke føre til store endringer for vår operative avdeling, sier Årstein. Han fortsetter: - Det vil ikke bli flere utrykninger eller behov for flere mannskaper. Det er på vår forebyggende avdeling at Gjerdrums inntreden vil bli merkbar. Det er 2 400 skorsteiner og 21 særskilte brannobjekter i kommunen, og dette betyr at vi trenger en ekstra stilling i hver av de to seksjonene: feiing og service, og tilsynsseksjonen.   

Tor-Åsmund Hovda er avdelingssjef for forebyggende avdeling, og forklarer: - Nå som både det operative og det forebyggende arbeid blir samlet i ett selskap, tror vi det vil styrke det forebyggende arbeidet i kommunen. Det er viktig at disse to avdelingene arbeider tett. Det vil bli lettere å se ting i sammenheng og ressursene vil bli utnyttet bedre.

-Vi begynner året med kartlegging og nettverksbygging, utdyper Hovda. - Vi vil prioritere feiing og tilsyn i boliger og virksomheter med fyringsanlegg, og arbeid med risikoutsatte og sårbare grupper. I alle våre kommuner legger NRBR ned mye ressurser i plan- og byggesaker for å sikre at det er tilrettelagt for at vi kan redde og slukke, og dette blir viktig satsningsområde også i Gjerdrum. 

Annen logo og nytt telefonnummer

Gjerdrums innbyggere vil legge merke til at brannforebyggere, feiere og tilsynspersonell har annen logo på uniformer og biler. – Ved brann og ulykker skal man selvsagt ringe 110 som i hele landet, påpeker Årstein. Men ønsker de å komme i kontakt med oss om andre henvendelser, er telefonnummeret til sentralbordet 67 91 04 00.  De kan også sende epost til post@nrbr.no. NRBR oppfordrer alle til å finne nyttig informasjon på hjemmesiden www.nrbr.no og ved å følge NRBR på Facebook!

 

 


Røykvarslerdagen 1. desember 2023

22 november 2023

Fredag første desember 2023 vil Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) være å treffe på sentrale steder i Nittedal, Bjørkelangen og Sørumsand i forbindelse med årets Røykvarslerdag.

Vinn julehefter fra Bjørnis!

20 november 2023

Vi har vært så heldige å få juleaktivitetshefter fra Bjørnis! Heftene passer til barn i alderen 3-6 år. Skoler og barnehager som tar vår lille røykvarslerkonkurranse innen søndag 26. november kl. 23.30, kan vinne 20 hefter hver. Det er dessverre ikke nok hefter til alle, så det er førstemann til mølla. 

Våre råd til høstferien på hytta

26 september 2023

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.