Vaktskifte

NRBR har både brannstasjoner hvor mannskapene har hjemmevakt og brannstasjoner som er såkalt kasernerte - hvor mannskapene befinner seg på stasjonen hele vakten.

De forskjellige vaktordningene gjør at også vaktskiftet blir litt ulikt. Her kan du se bilder og lese om hvordan det foregår på en kasernert brannstasjon og en stasjon med mannskaper med hjemmevakt.

Du kan lese om og se bilder av brannstasjonene våre her.

Vaktskifte Skedsmo brannstasjon. Påtroppende vaktlag gjennom alt utstyr: Røykdykkersambandet testes, luft på røykdykkerapparatene kontrolleres, likledes lykter, varmesøkende kamera og mye mer. Til høyre: En brannkonstabel går igjennom tankbilen. Blant annet foretar han lys- og lydtest. Det må også sjekkes at krokløftfunksjonen fungerer. Alle kjøretøyene sjekkes for luft, vann og diesel.
Vaktskifte Skedsmo brannstasjon. Påtroppende vaktlag gjennom alt utstyr: Røykdykkersambandet testes, luft på røykdykkerapparatene kontrolleres, likledes lykter, varmesøkende kamera og mye mer. Til høyre: En brannkonstabel går igjennom tankbilen. Blant annet foretar han lys- og lydtest. Det må også sjekkes at krokløftfunksjonen fungerer. Alle kjøretøyene sjekkes for luft, vann og diesel.

Vaktskifte på Skedsmokorset brannstasjon

Skedsmokorset brannstasjon har kasernerte mannskaper. Det er vaktskifte kl 8 og kl 17. De som har går på vakt kl 17 er altså på stasjonen natten igjennom – så sant det ikke er utrykninger – og alle har hvert sitt soverom med bad. Om morgenen flyttes dyner, puter og sengetøy til et eget oppbevaringsrom slik at det er klart for vaktlaget som kommer neste kveld.

Det er mange rutiner og prosedyrer som må følges ved et vaktskifte. På Skedsmo brannstasjon består vaktlaget av fire konstabler. En utrykningsleder har ansvaret for vaktlaget.

Vaktskifte Skedsmo brannstasjon: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen.
Vaktskifte Skedsmo brannstasjon: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen.

Vaktskifte på Sørumsand brannstasjon

Sørumsand brannstasjon er en såkalt deltidsstasjon hvor mannskapene har hjemmevakt. Dette betyr at konstablene ikke befinner seg på brannstasjonen når de har vakt, men er på jobb i andre bedrifter eller er hjemme. Dette innebærer selvfølgelig at de må ha arbeidsplass og bolig i nærheten av brannstasjonen. Skulle det oppstå brann eller ulykke, får de melding på vaktradio som de bærer med seg hele tiden. Da har de fire minutter på seg til å komme seg til brannstasjonen.

Vaktskifte på Sørumsand brannstasjon. Til venstre: Det er utrykningsleder som er ansvarlig for vaktlaget. Ved vaktskifte tar avtroppende og påtroppende utrykningsleder en gjennomgang av uka som gikk og gjøremål som står for tur. I midten: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen. Til høyre: Hvem som har ferie eller er bortreist er greit å ha på en oversikt lett tilgjengelig, i tillegg til på pc, selvfølgelig.
Vaktskifte på Sørumsand brannstasjon. Til venstre: Det er utrykningsleder som er ansvarlig for vaktlaget. Ved vaktskifte tar avtroppende og påtroppende utrykningsleder en gjennomgang av uka som gikk og gjøremål som står for tur. I midten: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen. Til høyre: Hvem som har ferie eller er bortreist er greit å ha på en oversikt lett tilgjengelig, i tillegg til på pc, selvfølgelig.

 

Vaktlaget på Sørumsand består av fire personer. De har 168 timers vakt – altså en uke i strekk – og har vaktskifte hver mandag morgen.

Vaktskifte på Sørumsand brannstasjon. Til venstre: De som skal på vakt, går igjennom sitt utstyr og setter det frem. Alt må stå klart hvis alarmen går. Da er det ikke tid til å fomle og lete frem jakker og bukser. Til høyre: Mannskaper som skal av og mannskaper som skal på krysser seg av og på listen for radiobytte.
Vaktskifte på Sørumsand brannstasjon. Til venstre: De som skal på vakt, går igjennom sitt utstyr og setter det frem. Alt må stå klart hvis alarmen går. Da er det ikke tid til å fomle og lete frem jakker og bukser. Til høyre: Mannskaper som skal av og mannskaper som skal på krysser seg av og på listen for radiobytte.