Vaktskifte

NRBR har både brannstasjoner hvor mannskapene har hjemmevakt og brannstasjoner som er såkalt kasernerte - hvor mannskapene befinner seg på stasjonen hele vakten. De forskjellige vaktordningene gjør at også vaktskiftet blir litt ulikt. 

Du kan lese om og se bilder av brannstasjonene våre her.

Vaktskifte Skedsmo brannstasjon. Påtroppende vaktlag gjennom alt utstyr: Røykdykkersambandet testes, luft på røykdykkerapparatene kontrolleres, likledes lykter, varmesøkende kamera og mye mer. Til høyre: En brannkonstabel går igjennom tankbilen. Blant annet foretar han lys- og lydtest. Det må også sjekkes at krokløftfunksjonen fungerer. Alle kjøretøyene sjekkes for luft, vann og diesel.
Vaktskifte Skedsmo brannstasjon. Påtroppende vaktlag gjennom alt utstyr: Røykdykkersambandet testes, luft på røykdykkerapparatene kontrolleres, likledes lykter, varmesøkende kamera og mye mer. Til høyre: En brannkonstabel går igjennom tankbilen. Blant annet foretar han lys- og lydtest. Det må også sjekkes at krokløftfunksjonen fungerer. Alle kjøretøyene sjekkes for luft, vann og diesel.

Vaktskifte på Skedsmokorset brannstasjon

Skedsmokorset brannstasjon har kasernerte mannskaper. Det er vaktskifte kl. 8 og kl. 17. De som har går på vakt kl. 17 er altså på stasjonen natten igjennom – så sant det ikke er utrykninger – og alle har hvert sitt soverom med bad. Om morgenen flyttes dyner, puter og sengetøy til et eget oppbevaringsrom slik at det er klart for vaktlaget som kommer neste kveld.

Det er mange rutiner og prosedyrer som må følges ved et vaktskifte. På Skedsmo brannstasjon består vaktlaget av fire konstabler. En utrykningsleder har ansvaret for vaktlaget.

Vaktskifte Skedsmo brannstasjon: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen.
Vaktskifte Skedsmo brannstasjon: Utrykningsleder foretar en test av radioen opp mot 110-sentralen.