Operativ avdeling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte mannskaper.

 Trykk her for informasjon om hvordan få jobb som brannkonstabel eller andre stillinger i operativ avdeling. 

Operativ avdeling har tre seksjoner.

Kontakt operativ avdeling:

Avdelingssjef operativ avdeling/varabrannsjef: Arild Baarlid, tlf 934 09 083, Arild.Baarlid@nrbr.no

Seksjonsleder utrykning: Per-Kristian Kneppe, tlf  901 42 725, Per.Kristian.Kneppe@nrbr.no

Seksjonsleder service og vedlikehold: Per-Åge Mortensen, tlf. 922 50 212, Per-Age.Mortensen@nrbr.no

Seksjonsleder øvelser og HMS: Morten Thoresen, tlf 906 66 797. Morten.Thoresen@nrbr.no

 

Avdelingens arbeidsoppgaver

I kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Rømskog og Aurskog-Høland finnes mange større utfordringer sett fra vårt ståsted, slik som Romeriksporten, Dynea, Ahus, IFE, FFI, Varemessa, Exporama, Ringnes, Posten og Arcus.

Arbeidsoppgavene består av:

  • Slokke brann og foreta utrykning til akutte ulykkes- og nødsituasjoner, trafikk- og arbeidsulykker, vann- og stormskader og kjemikalieuhell.
  • Kvalitetssikring av tjenestene, arbeid med å høyne kvaliteten og effektiviteten på innsatsene.
  • Sørge for at alt materiell til en hver tid er operativt.
  • Opplæring og øving gjøres rutinemessig.
  • Fysisk styrke er psykisk styrke. God fysikk er en forutsetning for å kunne yte det som kreves i det daglige arbeidet, og hvert år blir samtlige mannskaper testet etter spesifikke krav.
  • Tilsyns- og vedlikeholdsmessige oppgaver innvendig på brannstasjonen og på utearealene rundt brannstasjonene.

 Propanbrannen på Lillestrøm stasjon i 2000 er nok den største hendelsen som har skjedd i vårt område – les om den her.

Vaktlagene

På brannstasjonene Nittedal, Lørenskog og Skedsmo brannstasjon er det kasernerte vaktlag. De er fordelt på fire vaktlag og har døgnkontinuerlig vakt. Hvert vaktlag har 42 timer turnus. Med unntak av lørdag og søndag, hvor de har døgnvakt, avvikles vakten med to vaktlag i døgnet.

Bjørkelangen, Løken, Fet og Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner.

Brigadeledere leder hele vaktstyrken på alle stasjoner, mens vaktlaget på en stasjon ledes av en utrykningsleder.

Trykk her og bli med på vaktskifte på to av våre stasjoner!

Les om våre brannstasjoner og se hva slags utstyr vi har

 

Overbefal

I tillegg til utrykningsmannskapene er det til enhver tid et overbefal på vakt. Overbefalsvakten er 5-delt.

 

Røykdykkere

Alle røykdykkere må ta en fysisk test en gang i året. Testen består av gange på tredemølle med fullt røykdykkerutstyr. Oksygenopptak og puls blir målt og sammenlignet med tilsvarende verdier fra året før. De tar også situps, opptrekk, pushups og ryggøvelser.

 

Spesielle kunnskaper

Alle mannskaper er opplært og godkjent til å kunne jorde jernbanens kjøreledninger. Fire på hvert vaktlag er opplært til å kunne foreta gassmålinger ved hjelp av multiwarn. De aller fleste har fått opplæring i bruk av hjertestarter. Mannskapene er også habile førstehjelpere. Brannkonstablene rullerer i vaktlaget og har gjøremål som utrykningssjåfør og røykdykker.

 

Brannvesenets rutiner ved brann og andre hendelser

Mannskapsstyrken bestående av minimum 2 biler à 4 mann skal være i innsats innen 10 min:

  • Ved brann i tettbebyggelse, sykehus, sykehjem, strøk med konsentrert og omfattende næringsvirksomhet
  • I andre områder gjelder andre tidskrav

Ved større hendelser vil vaktlagene på fra to stasjoner rykke ut, slik at førsteinnsatsen består av minimum 8 mann pluss overbefal. Ved mindre hendelser vil kun den stasjonen som har kortest vei rykke ut. Tjenestefri brannkonstabler varsles raskt når det er behov for ytterligere mannskaper.