Operativ avdeling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har seks brannstasjoner. Bjørkelangen og Løken brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo, Lystad og Lørenskog har kasernerte mannskaper.

 Trykk her for informasjon om hvordan få jobb som brannkonstabel eller andre stillinger i operativ avdeling. 

Kontakt operativ avdeling:

Avdelingssjef operativ avdeling: Ronny Årstein tlf. 922 07 371, ronny.arstein@nrbr.no

 

Avdelingens arbeidsoppgaver

I kommunene Lørenskog,  Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Gjerdrum og Aurskog-Høland finnes mange større utfordringer sett fra vårt ståsted, slik som Romeriksporten, Dynea, Ahus, IFE, FFI, Exporama, Ringnes, Posten og Arcus.

Arbeidsoppgavene består av:

  • Slokke brann og foreta utrykning til akutte ulykkes- og nødsituasjoner, trafikk- og arbeidsulykker, vann- og stormskader og kjemikalieuhell.
  • Kvalitetssikring av tjenestene, arbeid med å høyne kvaliteten og effektiviteten på innsatsene.
  • Sørge for at alt materiell til en hver tid er operativt.
  • Opplæring og øving gjøres rutinemessig.
  • Fysisk styrke er psykisk styrke. God fysikk er en forutsetning for å kunne yte det som kreves i det daglige arbeidet, og hvert år blir samtlige mannskaper testet etter spesifikke krav.
  • Tilsyns- og vedlikeholdsmessige oppgaver innvendig på brannstasjonen og på utearealene rundt brannstasjonene.

Les om CBRNE (farlig stoff og farlig gods)

Les om NRBRs USAR-mannskaper

Les om NRBRs drone

Les om NRBRs slokkerobot LUF-60

 Propanbrannen på Lillestrøm stasjon i 2000 er nok den største hendelsen som har skjedd i vårt område - les om den her.

 

Vaktlagene

På brannstasjonene Nittedal, Lørenskog og Skedsmo brannstasjon er det kasernerte vaktlag. De er fordelt på fire vaktlag og har døgnkontinuerlig vakt. Hvert vaktlag har 42 timer turnus. Med unntak av lørdag og søndag, hvor de har døgnvakt, avvikles vakten med to vaktlag i døgnet.

Bjørkelangen og Løken brannstasjon er deltidsstasjoner.

NRBR har  per 1. april 2021 146 ansatte i operativ avdeling. Av disse er på 76 på heltid og fordelt på 4 brigader. En brigade i NRBR er en fellesbetegnelse på de vaktlagene i den operative styrken som utgjør ett vaktskift på heltidsstasjonene. I NRBR er det fire skift og disse heter brigade A, brigade B, brigade C og brigade D. Hver brigade er ledet av en brigadeleder. I tillegg kommer 62 deltidskonstabler.

Trykk her og bli med på vaktskifte på Skedsmokorset stasjon!

Les om våre brannstasjoner og se hva slags utstyr vi har

 

Røykdykkere

Alle røykdykkere må ta en fysisk test en gang i året. Testen består av gange på tredemølle med fullt røykdykkerutstyr. Oksygenopptak og puls blir målt og sammenlignet med tilsvarende verdier fra året før. De tar også situps, opptrekk, pushups og ryggøvelser.

 

Brannvesenets rutiner ved brann og andre hendelser

Mannskapsstyrken bestående av minimum 2 biler à 4 mann skal være i innsats innen 10 min:

  • Ved brann i tettbebyggelse, sykehus, sykehjem, strøk med konsentrert og omfattende næringsvirksomhet
  • I andre områder gjelder andre tidskrav

Ved større hendelser vil vaktlagene på fra to stasjoner rykke ut, slik at førsteinnsatsen består av minimum 8 mann pluss overbefal. Ved mindre hendelser vil kun den stasjonen som har kortest vei rykke ut. Tjenestefri brannkonstabler varsles raskt når det er behov for ytterligere mannskaper.