Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Virksomheter som under ordinære åpningstider ønsker å selge fyrverkeri/pyroteknisk vare klasse II og III i tiden 27. 31. desember, må hvert år sende skriftlig søknad innen 1. mai. Ufullstendige søknader og søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

For alle søknader, også søknader som ikke blir godkjent, vil det bli sendt ut et gebyr. For godkjente salgssteder vil det i tillegg komme gebyr for eventuell tilsyn/kontroll. Prislisten finner du her.

Skjema for

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Slik forbereder du deg på søknaden: I søknaden vil du bli bedt om å laste opp dokumenter i jpg eller pdf. Du må derfor ha disse ferdig lagd og tilgjengelige på din pc før du begynner å fylle ut skjemaet. Les mer: Veiledning til søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. Dokumentene du må laste opp er:

• Risikovurdering av salg av pyroteknisk vare fra din forretning

• Handlingsplan ved salg av pyroteknisk vare fra din forretning

• Skisse over lagring og salg av pyroteknisk vare i din forretning, inkludert mål av avstander

• Rutinene ved retur av kjøpte varer. Du bør også ha klar kompetansebevisene til ansvarlig selger og eventuelle stedfortredere fra kurset til Norsk brannvernforening.

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring her. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

I hvilken kommune befinner utsalgsstedet seg?Forretningens navn:

Forretningens org. nr.

Det er nummeret på morselskapet vi ønsker. Hvis du ikke vet organisasjonsnummeret kan du finne det ved å søke i Enhetsregisteret.

Forretningens adresse

Fakturaadresse

Hvilken adresse skal fakturaen sendes til?

Daglig leder av forretningen: Fornavn, etternavn og mobilnummer:

Ansvarshavende ved salget: Fornavn, etternavn, mobilnummer og sertifikatnummer på kursbevis fra kurs om fyrverkeri og bruk:

Ansvarshavende må fysisk være tilstede i salgsperioden. NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer.

Eventuell stedfortreder: Fornavn, etternavn, mobilnummer og sertifikatnummer på kursbevis fra kurs om fyrverkeri og bruk:

NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer.

Eventuell stedfortreder nr 2: Fornavn, etternavn, mobilnummer og sertifikatnummer på kursbevis fra kurs om fyrverkeri og bruk:

NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer. 

Varetype (fyrverkeriklasse) som det søkes om:
Maksimumvekt (netto):

Hvor skal fyrverkeriet oppbevares?

Salget foregår:

Vennligst last opp skisse av salgs- og lagringsområdet i filformatene jpg eller pdf.

Er du usikker på hvordan skissen skal se ut, kan du se veiledningen som du finner lenken til øverst på siden.

Vennligst last opp risikovurdering i filformatene jpg eller pdf.

 

Vennligst last opp rutine for retur av varer fra kunder i filformatene jpg eller pdf.

Eventuelle kommentarer

E-post

Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.

Betingelser

Tillatelse til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt sted. Brannvesenet fører tilsyn med virksomheter som selger fyrverkeri. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av merking av artikler og mengde fyrverkeri oppbevart i salgslokalet eller salgsstedet, lagerrom eller oppbevaringscontainer, samt utformingen av selve lagerrom eller containeren og salgslokalet/salgsstedet. Gebyret for tilsynet finner du øverst på siden. Hjemmel finnes i forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff med forskrift om endring av endring av forskrift 23. juni 2006.