Dette gjør feieren/brannforebyggeren

Feieren/brannforebyggeren både feier piper og går tilsyn i alle bygg med pipe. De går alltid uniformert og bærer ID-kort.

Feieren/brannforebyggeren kommer på tilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Da gir de informasjon om brannsikkerhet, i tillegg til råd og tips om fyring. Finn kontaktinformasjon i menyen øverst på siden.

Tilsynet vil omfatte:

  • Kontroll av fyringsanlegg, for eksempel peis, ovn, pipe
  • En faglig vurdering av hvor ofte det skal feies
  • Sjekke tilgjengeligheten til pipe og sotluke
  •  Gi informasjon om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere
  • Gi informasjon om oppbevaring og bruk av brannfarlig væske og gass
  • Gi informasjon om generell brannsikkerhet i hjemmet

Etter tilsynet sender vi deg en rapport. Denne oppsummerer besøket. Har vi funnet avvik, får du vanligvis 30 dager til å gi oss skriftlig tilbakemelding. Feieren//brannforebyggeren som besøkte deg, er din saksbehandler.

 

Behovsprøvd feiing og tilsyn

Behovsprøvd feiing innebærer at vi på bakgrunn av blant annet sotmengde og fyringsmønster, foretar en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies i ditt fyringsanlegg (det vil si peis, ovn og pipe).

Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger får årlig besøk av feieren/brannforebyggeren, mens andre bruker peis og ovn på en slik måte at de sjelden trenger besøk. Under besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført.

Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes. Les mer om feiing/tilsyn i fritidsboliger her.

Gebyr for feiing og tilsyn

Det er hver enkelt kommune som bestemmer det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret. Gebyret kommunene krever inn betaler for kommunens tilbud om en feiertjeneste. Det henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt og ønsker å søke om fritak for gebyret, kan du gjøre det på skjemaet for gebyrfritak.

 

Fyringsanlegg

Med fyringsanlegg menes ildsted, peis og ovn, hvor det fyres med gass, ved, olje, parafin, flis, pellets osv. Det inkluderer også store fyringsanlegg, som for eksempel sentralvarmekjele og gassanlegg for borettslag og sameier. Tanker med fyringsbrensel er en del av fyringsanlegget og skal også ha tilsyn av feieren/brannforebyggeren.

 

Tilleggstjenester

I tillegg til de lovpålagte oppgaver utfører feiervesenet på forespørsel:

  •  Fresing av skorstein (fjerning av beksot)
  • Hjelp og informasjon ved for eksempel trekkproblemer
  • Feiing ildsteder (for eksempel kakkelovn, etasjeovn, fyrkjel og andre større ovner)
  • Røykgassanalyse av sentralfyrkjeler (beregning av virkningsgrad)