Møt Bjørnis, brannbil og våre ansatte på ulike arrangementer! 

Våre planer for første halvdel av 2023 er klare.

Dette er planene våre for første halvdel av 2023:

  • Bjørnis, brannbil og våre ansatte dukker opp på Sørumsanddagen lørdag 10. juni 2023
  • Brannbil og ansatte er til stede på Gjerdrumsdagen lørdag 10. juni 2023
  • Bjørnis, brannbil og våre ansatte kommer på Byfesten i Lillestrøm lørdag 17. juni 2023
  • Brannbil og ansatte kommer på Verdensdagen for drukningsforebygging, langgrunna ved Langvannet i Lørenskog kommune, tirsdag 25. juli 2023

I tillegg kommer Bjørnis på vår Femåringskampanje på de ulike brannstasjonene i mai og juni. Det er barnehagene som har meldt seg på kampanjen tidligere i vår.


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.