Bråtebrann og brenning av hageavfall kan være forbudt der du bor

Tenker du på å bruke helgen og påsken til bråtebrann, kvistbrenning eller brenning av hageavfall? Det er forbudt i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Rælingen.

Vi får hver vår mange spørsmål om hva som er lov når det gjelder åpen brenning i kommunene våre. Bor du i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Rælingen, så er dette regulert gjennom lokale forskrifter. I disse kommunene er det IKKE lov å tenne bråtebrann, brenne kvist eller brenne hageavfall.

Forurensningsloven

Disse forskriftene er hjemlet i forurensningsloven, og hovedhensikten med dem er å forhindre forurensning og helseproblemer. Vi i brannvesenet setter stor pris på at forskriftene i tillegg kan forebygge branner. Vi har jo dessverre sett flere eksempler på at bråtebrenning og liknede har ført til brann i både boliger, stabbur og låver.

Lokal forskrift i 2020

Bor du i det som tidligere var kommunene Fet eller Sørum, kan det være at du ikke har fått med deg at det i Lillestrøm kommune ble vedtatt en slik lokal forskrift i august 2020. De lokale forskriftene til Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen er likelydende, og de sier at åpen brenning innenfor kommunens grenser er forbudt. Noen naturlige unntak er beskrevet i forskriftene, og der er derfor lov å:

  • å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging, i hagen og annen innmark på privat grunn. Men det må ikke plage naboer og lignende. Du må bruke rent trevirke eller kull.
  • å bruke flyttbare grillinnretninger på samlingsplasser og fellesområder. Men du må rydde opp etter deg på en forsvarlig måte (for eksempel slokke bålet og fjerne søppel)
  • å bruke godkjente helårs bålplasser der kommunen har slike
  • å tenne kaffe- og turbål i eller i nærheten av skog og annen utmark utenom tiden 15. april til 15. september.

Dette betyr at annen brenning som bråtebrann eller brenning av hageavfall o.l. er forbudt i disse kommunene, dersom man ikke har fått en særskilt tillatelse av kommunen. Den som ønsker å søke kommunen om å få brenne, må gjøre dette i god tid. Søknaden må sendes til kommunen ved lokal forurensningsmyndighet. Kommunen vil under behandlingen av søknaden innhente uttalelse fra brannvesenet.

Ved brudd på forskriften kan man risikere pålegg, mulkt eller ansvar for refusjon av myndighetens utgifter knyttet til håndtering av hendelsen.

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune har ingen slik lokal forskrift. Åpen brenning er derfor regulert i forurensningsloven og i aktsomhetsparagrafen i forskrift om brannforebygging. Det betyr at all brenning skal være forsvarlig. Om brenningen man planlegger bryter med forurensningsloven bør avklares med kommunen, men det er uansett aldri tillatt å brenne søppel og avfall.


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.