Forebygging av branner på grunn av Selkirk stålpiper

Det har vært to store boligbranner på Nedre Romerike på grunn av Selkirk stålpiper. En egen gruppe i NRBR jobber med å forebygge flere branner forårsaket av denne type skorsteiner i vårt område.

En bolig ble totalskadd og en annen fikk store skader etter brann på grunn av en spesiell type stålpipe. Brannene skjedde i vårt distrikt, men vi antar at det har vært flere andre små og store hendelser med samme type pipe andre steder. Derfor har NRBR ved flere anledninger gått ut og advart mot disse stålpipene som ble produsert av Selkirk manufacturing. Faren med disse pipene er at isolasjonen kan krympe og det blir partier uten isolasjon. Da er det ikke lenger nødvendig brannmotstand mot brennbart materiale. Vi anbefaler derfor at slike piper byttes ut.   

Les vår tidligere advarsel mot Selkirk stålpiper her.

Dette gjør vi for å forebygge

I NRBR har vi satt ned en gruppe for å forebygge flere branner forårsaket av Selkirk stålpiper. Gruppa har siden i fjor høst jobbet med å informere styrene i borettslag i områder hvor vi vet det er montert mange slike stålpiper. I ett tilfelle hjalp vi styret med en kartlegging av ca. 1000 skorsteiner, hvor det da ble avdekket at rundt 10 % av pipene i borettslagene var av typen Selkirk.   

Det er viktig for oss i NRBR å få frem at en slik kartlegging ikke er en tilstandskontroll, men en oversikt over antall piper av denne type. Det er nærmest umulig for oss å kontrollere om det er en slik type feil ved en pipe uten å demontere og ødelegge deler av pipa. 

 

Hvordan kan du vite at du har en Selkirk stålpipe?  

  • Pipa ble produsert i tidsperioden mellom 1970-1999 
  • Selkirk gikk konkurs i 1999. Pipa har likevel blitt solgt og montert etter dette. 
  • Montering av piper er søknadspliktig, og kommunen bør ha oversikt. 
  • Er du tilknyttet et borettslag eller et sameie, kan disse ha en oversikt  
  • Pipa kan være beskrevet som bl.a. Jøtulpipe og ikke bare Selkirkpipe. 

Les informasjonsskriv fra Jøtul om disse pipene her.

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? 

Mistenker du at boligen din har slik skorstein eller sitter du i et styre i et borettslag eller sameie som trenger hjelp til kartlegging, kan du ta kontakt med oss i NRBR på post@nrbr.no. Dette er gratis. 

 

 


Pressemelding om Røykvarslerdagen

29 november 2022

1. desember vil ledelsen befinne seg i morgenrushet utenfor Lillestrøm stasjon. De ønsker å nå ut til travle togreisende med budskapet: «Test røykvarsleren og bytt batteri ved behov».

Rull til toppen