Søknad om

Ønske om brannvesenets tilstedeværelse på arrangementer

NRBR får mange henvendelser om å stille på ulike arrangementer, fest- og markedsdager. For henvendelser om arrangementer i 2023 ønsker vi at det brukes et skjema som sendes til oss innen en frist.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen får mange henvendelser om å stille på ulike arrangementer, fest- og markedsdager. For at våre besøk skal være rettferdig fordelt på våre 6 eierkommuner, for at vårt samfunnsoppdrag skal kunne gjennomføres og for at vi skal bruke våre tildelte ressurser riktig, har vi kun mulighet til å stille på enkelte, utvalgte arrangementer. 

For at vi skal kunne være så rettferdige som mulig, ønsker vi at alle som planlegger arrangement og som ønsker at brannvesenet er tilstede, søker via et skjema innen oppsatt frist. 

Det er NRBR som bestemmer om og hva vi har ressurser til å stille med og hva vi mener er formålstjenlig for vårt samfunnsoppdrag: Om dette er et besøk av Bjørnis, en forebyggende stand, besøk av brannbil og/eller besøk av minibrannbilen Pernille. Kommer det inn mange gode søknader, vil det bli rullert på arrangementene fra år til år.

For arrangementer FØR 1. juli 2023

For brannvesenets tilstedeværelse på ulike typer arrangementer som skal gjennomføres FØR 1. juli 2023, ønsker vi at arrangører søker om dette på dette skjemaet før 1. april 2023.

For arrangementer før 1. juli, vil vi gi tilbakemelding innen 17. april.

 

For arrangementer ETTER 1. august 2023

For brannvesenets tilstedeværelse på ulike typer arrangementer som skal gjennomføres ETTER 1. august 2023 søker du her skjemaet før 16. juni 2023. 

For arrangementer etter 1. august 2023, vil vi gi tilbakemelding innen 1. juli 2023. 

 

 

 

 


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.