Vårhilsen fra brann- og redningssjefen

Brann- og redningssjef Arne Stadheims statusoppdatering omhandler vaksineprioritering og risiko- og sårbarhetsnalyse.

«Vi er nå så vidt inne i den første vårmåneden for året. Sjelden har vel denne årstiden vært mer kjærkommen enn nå. Som de fleste andre er jeg lei av pandemi og sosial nedstengning, men jeg ser lyset i det fjerne og velger å fokusere på akkurat det.

Vi i NRBR har gjort en henstilling til helsetjenesten i Lørenskog og bedt om en prioritering på vaksinasjon. Vi er en nødetat som ofte er i først i innsats, også når det gjelder helseoppdrag, slik som f.eks hjertestans. Derfor mener vi at vi har gode argumenter for å bli tilgodesett tidlig i vaksineprogrammet. Vi ser også at øvrige deler av brann- og redningstjenesten i Norge har fått sine vaksiner allerede. Jeg skulle gjerne ha meddelt et annet svar til de ansatte enn det vi har fått, men må dessverre bare akseptere at de som beslutter hvem som skal få vaksiner først, ikke har tatt hensyn til vårt synspunkt. Imidlertid blir det løpende bli vurdert om rekkefølgen skal stokkes.

Vi har nettopp gjort ferdig vår nye oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse, såkalt ROS. En slik analyse kartlegger risikoen og sårbarheten i ansvarsområdet vårt og er derfor et viktig styringsdokument for oss. Gruppa som har utarbeidet den nye overordnede ROS-analysen har bestått av ansatte fra alle avdelinger, slik at sluttproduktet skal ta hensyn til de forhold som er gjeldene for hele organisasjonen. ROS-analysen skal forelegges brannstyret nå førstkommende styremøte, for deretter å bli sendt videre til representantskapet for endelig godkjenning.

Beredskapsanalyse og forebyggende-analyse står nå på trappene. Disse dokumentene bygger på den overordnede ROSen og skal gi mer inngående og detaljert beskrivelse av hvordan vi håndterer forebyggende og beredskapsmessige utfordringer. Vi tror og håper vi har disse dokumentene klare til styrebehandling i september i år.»


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.